הצהרת נגישות

None

הסבר אודות תפריט נגישות

None

רצח את אביו ואמו בכעסו , וביקש תקנה לנשמתו

רבי חיים בן עטר בעל ה"אור החיים" הקדוש היה חי במרוקו ועז היה חפצו להגיע 
לארץ ישראל. לפיכך ארז את מטלטליו ויצא בדרך נדודיו, קשה היתה הדרך. סכנות 
ארבו בכל צעד ושעל. אך הקשיים לא הפריעו לרבי חיים מלהתקדם לארץ הקודש .
באחד מימי נדודיו תעה רבי חיים ביער עבות וככל שניסה להחלץ מהמבוך הלך
והסתבך יותר בתוך היער, וכשהחושך עטה על היער החליט רבי חיים לטפס על עץ
גדול. והנה לשמחתו גילה עשן מתמר אי שם בלב היער, הבין רבי חיים כי אנשים
גרים שם והיחל ללכת בכיוון העשן.
בשארית כוחותיו הגיע רבי חיים לבית שניצב בקרחת היער .ולשמחתו הרבה הבית 
היה פתוח הוא נכנס פנימה וראה שולחן גדל ועליו מעדנים לרוב. מכיוון שרעב היה
 אכל איזה פרי, והרווה את צמאונו מכד מים ולאחר מכן עלה על על יצועו ונרדם.
לפתע חש טלטלה עזה, פקח הרב את עיניו וראה והנה הוא מוקף חבורת שודדים.
בפנים זועמות הביטו השודדים באורח הבלתי קרוא והחלו להשחיז את סכינהם
כדי לרצחו נפש. אלא שאז ראש החבורה הרכיז ואמר כי מוטב לאכול תחילה ורק
לאחר מכן לטפל באורח מוזר זה .
לאחר שסעדו את ליבם הכריז ראש החבורה כי רוצה הוא לדבר עם השבוי
ביחידות. השודדים אשר כיבדו את מנהיגם איפשרו לו לעשות זאת ולאחר שוידא
כי אין איש שומע שאל ; רבי התכירני ?
לשמע דבריו נרגע רבי חיים ואמר בנימת צער ;כיצד זה בני הגעת לכזו שפל
המדרגה ?
השפיל השודד את עיניו ואמר ;רבי גדול עווני מנשוא, קשה עלי לספר המעשה ,
היה זה באחד הימים בו שהיתי בביתי, החלפתי דברים קשים עם הורי,
מרוב כעס קמתי ורצחתים נפש.כשנרגעתי עמדתי על חומרת המעשה ועולמי חרב 
 בעדי, התחלתי לשקוע ביאוש עמוק והחלטתי שאין לי עוד מה להפסיד והלכתי 
והתחברתי עם חבורת פושעים עד שנהייתי למנהיגם.
וכאן פרץ השודד בבכי ;רבי אני רוצה לשוב בתשובה התווה לי את הדרך שאוכל 
לכפר על עוונתי .
רבי חיים בן עטר נדהם לשמוע את תלמידו לשעבר אך חיש מהר התאושש ואמר
לו; דע לך כי יש תיקון לנשמתך אך הדרך קשה מאד. מהו הדבר ?אורו עיני השודד,
מה עלי לעשות ? התענין. ראשית ,אמר לו רבי חיים, עזוב את חבורת הפושעים,
שוב אל ה אלוקיך באמת ותמים תתפלל שלוש פעמים תפילות טהורות ותתחנן
אל ה שיסלח לעוונך .
במקביל חפש לך נחש קטן ודאג להאכילו יום יום שבע שנים תמימות. בתום שנים
אלו שחרר את הנחש . הוא יזנק עליך ויכישך למוות! וזו תהא כפרתך מדה כנגד
מדה. אתה רצחת את אביך ואמך אשר גדלוך וכלכלוך- גמלת רעה תחת טובה.
כך יעשה לך הנחש אשר תגדלו ותאכילו ישיב לך רעה וימיתך, אם תעשה כן, ערב 
אני לך כי תזכה לחיי העוה"ב.
שבע שנים חלפו מאז. ובאחד מהלילות התגלה אותו תלמיד לרב חיים בן עטר
ואמר לו ; עשיתי כמצותך. שבתי בתשובה שלימה . ואכן הנחש שגדתי הכשני
 והרגני. ועתה באתי לבשר לך כי אמנם לא נפל דבר מכל אשר דיברת כיפרתי על
חאטי הנורא וזכיתי בחלקי לעולם הבא ועתה שרוי אני במחיצת צדיקים וטהורים.
( מספר סיפורים על תרי"ג מצוות )

צור קשר

יש לך בעיה, סיפור לשתף אותנו? השאר פרטים וניצור איתך קשר
שדות חובה מסומנים במסגרת אדומה