הצהרת נגישות

None

הסבר אודות תפריט נגישות

None

כיבוד אב של יותם בן עוזיהו

בתלמוד מסכת סוכה ( דף מ"ה )

אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר בר יוחאי יכול אני לפטור

כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואלמלי אלעזר בני עמי ,
מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואלמלי יותם בן עזיהו עמנו,
מיום שנברא העולם
 את עד סופו

מה היתה הזכות שהיתה לו ליותם , שעל ידה היה יכול לפטור
את כל העולם.מן העונש ? היתה זאת הזכות של כבוד אב . 
אביו של יותם, המלך עזיהו, היה מצורע. יותם מלא את כסאו,
ובכל משפט שהוא נהל, הוא היה חוזר על הדינים בשמו של אביו.
במבט ראשון קשה להבין ; מה היה הכיבוד - אב הגדול
של יותם בכך שהוא חזר על הדינים בשמו של אביו ?
נכון, מגיע לו על כך שכר רב , 
אבל במה היה זה יותר גדול מהכיבוד אב ואם של שאר
התנאים והאמוראים;
למשל זה של התנא רבי טרפון שהגמרא מספרת שבכל פעם שאמו היתה
צריכה לרדת או לעלות על המיטה שלה , הוא היה מתכופף ,
בכדי שאמו תדרוך עליו.
האם זה לא כיבוד גדול בדיוק כמו זה שעשה יותם בשביל אבא שלו ?
וגם מדוע צירף רבי שמעון את זכות כיבוד אב של יותם יחד עם יסוריו
והיסורים של בנו רבי אלעזר ? וכיצד ניתן להשוות את זה ליסורים הנוראים
שסבלו רבי שמעון ור אלעזר בנו 
 בשהותם בת שלוש עשרה שנה במערה חשוכה , מכוסים בעפר ?
אלא כשמתבוננים במאורעות חייו של יותם הדבר כלל לא קשה להבנה 
ידוע כמה נוראות הינן הבזיונות שמצורע עובר .
מגרשים אותו אל מחוץ למחנה ( מובדל מכולם)
הרי אין השפלה גדולה מזה . וגם שכולם יודעים שה העניש אותו
לפי שהוא חטא זה השפלה ענקית .
אם ננסה להכנס לרגשותיו של ילד שאביו הוא מצורע, הרי הבושה והצער
שיש לו מכךשכל אחד יודע שאביו הוא אדם חוטא ומצורע-
הם בלתי נסבלים. הרי אלו יסורים נוראים בשביל הילד , 
גם במדה שהאבא פשוט ועוד יותר מכך אם הוא מלך ישראל,
שאז הבושה לאין ערוך.לכן כאשר עוזיהו מלך ישראל נצטרע ;
הורידו אותו מכסאו וגירשו אותו לבין אנשים מצורעים וחוטאים 
הרי בנו יותם סבל מכך בזיונות נוראיים.בהיותו במצב שכזה ,
היה עליו להתבייש לדבר אודות אביו
ובודאי שלא לחזור על דינים והלכות בשמו.
אך התגבר יותם על הבושות הללו;כלל לא עניין אותו שאביו מושפל בעיני כולם -
אצלו נשארה חשיבותושל אביו בדיוק כמו מקודם, בעת שהוא היה מלך ומרומם בפי כל .
וזה מעלה ענקית לראות את המעלות של אבא אפילו שהוא בזוי בעיני כולם
וגם " גרם לו בושות " ולהתעלות ממהרגשה הזאת .
זאת גדולה שיכולה לפטור את העולם מבריאתו.
 

צור קשר

יש לך בעיה, סיפור לשתף אותנו? השאר פרטים וניצור איתך קשר
שדות חובה מסומנים במסגרת אדומה